Tips of suggesties?
Als u niet helemaal tevreden bent over op de website opgenomen informatie, de aangeboden of geleverde diensten of om andere redenen opmerkingen heeft. Wilt u ons dat dan laten weten via info@brabantartfair.nl?

Overname van teksten en beeld
Overname van teksten is toegestaan. Overname van afbeeldingen uitsluitend na schriftelijk toestemming van de Brabant Art Fair.

Disclaimer
De Brabant Art Fair streeft ernaar u feitelijk juist te informeren. Ingeval van onjuiste informatie, onjuiste verwijzingen of andersoortige informatie die onjuist is of die anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld, kan door de Brabant Art Fair, noch door haar medewerkers enige aansprakelijkheid geaccepteerd worden.